11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256307 เมษายน 2563
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์12 ธันวาคม 2562
แผนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 256329 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 256230 ตุลาคม 2562
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256229 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 256130 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาซำ22 มกราคม 2559
ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมู่ที่ 718 มกราคม 2559
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)14 มกราคม 2559
แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 มกราคม 2559
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)14 มกราคม 2559
แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์08 มกราคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมูู่ที่ 708 มกราคม 2559
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ-แก่งโตน หมู่ที่ 708 มกราคม 2559
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E3 2559 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)21 ธันวาคม 2558
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาซำ04 กันยายน 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน11 มิถุนายน 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่17 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
กำหนดราคากลางประกาศต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาซำ30 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน25 พฤษภาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ 09 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256414 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256304 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256302 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256302 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256302 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม256230 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256230 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน256202 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256202 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม256231 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256208 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256201 เมษายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1