11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
นายส่งเสริม แก้วกรม
กำนันตำบลนาซำนายนภัสดล อวดผล
สารวัตกำนันตำบลนาซำนายสำคัญ แสงพรม
สารวัตกำนันตำบลนาซำนายเริ่ม จันทะโฮ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่นายปิ่น สายคำดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านแก่งโตนนายแปลง ภูประสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านนาหนองกอกนายประพาส แก้วยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านกกกะทอนนางดอกไม้ บุญเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านแก่งเสี้ยวนายสังวาลย์ แก้วยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาซำนายอารัญ แก้วยิ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านอีเลิศนายสลัด แก้วเจิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านอีเลิศใหม่นายอุทัย สายคำดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านแก่งโตนใหม่