นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,766
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
16,373
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
62,862
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43

ประชาคม ม.10 บ้านแก่งโตน

15  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดย นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.นาซำ หัวหน้าส่วน/กองต่างๆ #ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ส.อบต. ผู้ใหญ่อุทัย สายคำดี ผู้ช่วย ม.10 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และสามารถนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการต่างๆบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ


 
15 มิถุนายน 2565