ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จ.เพชรบูรณ์ 056-917655

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
260
เดือนที่แล้ว
1,717
ปีนี้
3,826
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
23,002
ไอพี ของคุณ
3.215.180.226ขอเชิญประชุมให้ความเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจะดำเนินการสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 2563  ในการนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบที่กำหนดอาทิฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและผู้นำท้องถิ่นท้องที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจึงขอเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อร่วมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิก"ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เวลา 10.00 น


 
09 กุมภาพันธ์ 2564