11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้จัด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยวิธีการหาเสียง  ข้อห้ามและความผิดต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

20 ตุลาคม 2564

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
19 ตุลาคม 2564
นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นาซำ มอบหมายให้กองช่าง(ช่างไฟฟ้า) อบต.นาซำ
ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนาซำพื้นที่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 เพื่อให้สามารถใช้งานส่องสว่างยามคำคืนได้ตามปกติ
19 ตุลาคม 2564

#ชิคุนกุนย่า และ #ไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ประชาสัมพ์แจ้งเตือน!!
พี่น้องชาวตำบลนาซำ
ดูแลสุขภาพ และร่วมด้วยช่วยกัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ
18 ตุลาคม 2564

#ปิดการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
เวลา 16.30 น.
#ปิดการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
????นายกฯ 3 ท่าน
????สมาชิก 10 เขตเลือกตั้ง 22 ท่าน
15 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นใน วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นี้

            ท่านใดประสงค์รับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

 โทร .๐๕๖-๙๑๗๖๕๕

07 ตุลาคม 2564

ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

11-15 ตุลาคม 2556 4 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โทรศัพท์ 056 917 655

06 ตุลาคม 2564

ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ปฎิทินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ 

ศูนย์ประสานงานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

06 ตุลาคม 2564

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

วันที่ 4  ตุลาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

โดยท่านผู้อำนวยการประจักษ์ บัวพันธ์ ได้รับคัดเลือก เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

04 ตุลาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรถบรรทุกน้ำออกฉีดล้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

สืบเนื่องจากช่วงเย็นของวันที่ 19 กันยายน 2564 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำนายสีไพร ชุ่มเฟือย ออกปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานพร้อมทั้งได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรถบรรทุกน้ำออกฉีดล้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ทั้งนี้ขอขอบคุณไปยัง บ้านอ้อยวัสดุที่ได้นำรถแม็คโครมาอำนวยความสะดวกในการ ขุดตักต้นไม้ใหญ่ที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวก

20 กันยายน 2564

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

???? ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เคย #ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้มาลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวจ้า

20 กันยายน 2564

คู่มือการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองคืการบริหารส่วนตำบล2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ได้ตามลิงคืด้านล่างนี้ค่ะ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210914142543.pdf

17 กันยายน 2564

Timeline การเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
14 กันยายน 2564

คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
14 กันยายน 2564

แผนการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

แผนการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

13 กันยายน 2564

ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคจุดเสี่ยงตาม timeline ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่เดินทางมาในพื้นที่ตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ 9 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.
คกก.คร.ตำบลนาซำ ภายใต้การอำนวยการของ นายสีไพร ชุ่มเฟือยนายก อบต.นาซำ/ประธาน
นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำมอบหมาย งานสาธารณสุขฯ อบต.นาซำ พร้อมด้วย ผอ.รพสต.นาซำ และเจ้าหน้ากู้ชีพนาซำ ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคจุดเสี่ยงตาม timeline ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่เดินทางมาในพื้นที่ตำบลนาซำ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคcovid-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำนาซำ
09 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (164 รายการ)