ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จ.เพชรบูรณ์ 056-917655

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
260
เดือนที่แล้ว
1,717
ปีนี้
3,826
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
23,002
ไอพี ของคุณ
3.215.180.226ขอเชิญประชุมให้ความเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจะดำเนินการสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 2563  ในการนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบที่กำหนดอาทิฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและผู้นำท้องถิ่นท้องที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจึงขอเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อร่วมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิก"ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เวลา 10.00 น

09 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ “เราชนะ”,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท
 
05 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางแจ้งเหตุสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ปภ.เปิด Official Line "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" ช่องทางแจ้งเหตุสาธารณภัย-แจ้งเตือนภัย มาแอดเฟรนด์กันเลย >> ค้นหา ID @1784DDPM

28 มกราคม 2564

งานพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่ร่วมกับ นพค.61 พช. ออกสำรวจพื้นที่และกลุ่ม/ประชาชนที่ทำเกษตรผสมผสาน เพื่อนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของกลุ่มและประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่ร่วมกับ นพค.61 พช. ออกสำรวจพื้นที่และกลุ่ม/ประชาชนที่ทำเกษตรผสมผสาน เพื่อนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของกลุ่มและประชาชน

28 มกราคม 2564

ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความจำเป็น

26 มกราคม 2564

ออกพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาซำ ออกพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ก่อนเปิดโรงเรียนในวันจันทร์  ที่ 25  มกราคม 2564 นี้

22 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2564 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147

21 มกราคม 2564

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลนาซำ"สรุปแนวทางการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุก ",องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ท่านนายกสีไพร ชุ่มเฟือย
นายกองค์การบริการส่วนตำบลนาซำ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคฯตำบลนาซำ พร้อม
นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลนาซำ ร่วมกับ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ในวาระเร่งด่วน โดยหารือในเรื่องการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตลาดนัดกกกะทอน ตำบลนาซำ ของผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019(covid-19) จ.เลยในวันที่ 1 มกราคม 2564
-สรุปแนวทางการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุก
1.ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาซำที่ไปเดินตลาดนัดกกกะทอน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ให้ไปรายงานตัวลงทะเบียนไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
2.ให้ประชาชนที่เดินทางไปตลาดนัดกกกะทอน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ให้สังเกตอาการ ไอ เจ็บคอ ไข้สูง ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน
3.ให้ประชาชนที่เดินทางไปตลาดนัดกกกะทอนในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง

15 มกราคม 2564

แบบคำขออนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
???????? ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำที่มีความประสงค์จะเดินทางข้ามจังหวัด #ขอความอนุเคราะห์ท่านให้เขียนแบบคำขออนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด โดยให้ผู้นำชุมชน(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) สาธารณสุขประจำตำบล #รับรองก่อนออกเดินทางด้วยนะคะ
????????ตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 18 ) #มาตรการการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด????????
 
 
08 มกราคม 2564

กำหนดแผนดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ด้วยงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนดแผนดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว????????ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลนาซำภายใต้โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564

????จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาซำที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้มาลงทะเบียนจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในวันและเวลากำหนด ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้????????

 

06 มกราคม 2564

ขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปีภายใน 60 วัน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของที่ดินทราบและขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป..
ตำบลนาซำมีทั้งหมด 3 ราย????????
..หากพ้นกำหนดนี้จะนำเงินดังกล่าวนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
????ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินมัดจำรังวัด(ถ้ามี)ไปด้วย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า
05 มกราคม 2564

ขอแจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของทุกปี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ขอแจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของทุกปี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบรายการที่ดิน  พฤศจิกายน-ธันวาคม 63

และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศราคาประเมิน  มกราคม 64

แจ้งการประเมิน         มกราคม - กุมภาพันธ์ 64

ชำระภาษี                 เมษายน 64

ผ่อนชำระภาษี           เมษายน - มิถุนายน64

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
             (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ    มกราคม-มีนาคม 63

ชำระภาษี  ภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้ง
              เตือนประเมิน

ค่าปรับ     ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ
              5,000-50,000  บาท

เงินเพิ่ม    ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน  นับแต่วัน

             รับแจ้งประเมิน  คิดเงินเพิ่ม 2%

             ของค่าภาษีต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

 

ค่าธรรมเนียมฯ

 

ชำระค่าเก็บและขนมูลฝอย
ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 63 – กันยายน 64

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

**ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ 056917655 ต่อ14

 

 

04 มกราคม 2564

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1/2564
เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ลว.3 มกราคม 2564
03 มกราคม 2564

ประกาศสำคัญการป้องกัน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 16 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19),องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ประกาศสำคัญการป้องกัน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 16 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)
โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เน้นย้ำการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น ตลาดนัด สวนสาธารณะ,วัด, มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา,สถานบันเทิง,ผับบาร์,คาราโอเกะให้ปฎิบัติตามประกาศอย่สงเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนต้องโทษจำคุก
และมาตรการเร่งด่วนสำคัญที่สุดคือ ห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค, ห้ามชุมนุม, ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณี, ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกราย ต้องแจ้งพื้นที่เร่ขายต่อ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ,ให้มีการทำความสะอาดตลาด,รถเร่ขายของต้องทำให้ถูกตามหลักการอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่า 2010 ( COVID-19)
27 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เข้าติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
23 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)