ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จ.เพชรบูรณ์ 056-917655

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,613
เดือนที่แล้ว
1,849
ปีนี้
3,462
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
22,638
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241

นางสาวเพ็ญประภา กุลโทบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอรนริน ทองเงิน
ครู ระดับ คศ.1


นางศุจินทรา แก้วแพง
ครู ระดับ คศ.1


นางปิ่นแก้ว ศรียะมาตร
ครู ระดับ คศ.1


นางพรปรีดา กะวน
ครู ระดับ คศ.1


นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเกิน
ครู ระดับ คศ.1


นางธราทิพย์ ทองกวด
ครู ระดับ คศ.1


นางสาวสมฤทัย แก้วยม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวแพว แก้ววาว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจารุณี บุญจันทร์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวนัยนา ทองเหมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชนาภา คำตุ้ม
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวสุนิสา ด้วยสาร
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางดุจเดือน พรมมา
คนงานทั่วไป