11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

นางสาวเพ็ญประภา กุลโทบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอรนริน ทองเงิน
ครู ระดับ คศ.1


นางศุจินทรา แก้วแพง
ครู ระดับ คศ.1


นางปิ่นแก้ว ศรียะมาตร
ครู ระดับ คศ.1


นางพรปรีดา กะวน
ครู ระดับ คศ.1


นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเกิน
ครู ระดับ คศ.1


นางธราทิพย์ ทองกวด
ครู ระดับ คศ.1


นางสาวสมฤทัย แก้วยม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวแพว แก้ววาว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจารุณี บุญจันทร์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวนัยนา ทองเหมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชนาภา คำตุ้ม
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวสุนิสา ด้วยสาร
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางดุจเดือน พรมมา
คนงานทั่วไป