11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพิชิต ขวัญชัยนนท์
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอกพีีระ บุญยิ่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


พันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรมมา
เจ้าหนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางวลัยพร พวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญเลิศ ชุ่มเฟือย
นักการ


นางสาวพรรณิกา ทองเกิน
นักทรัพยากรบุคคล


นางแววดาว คำย้อม
ผู้ช่วยนักวิเคาระห์นโยบายและแผน


นายคมสัน ทองเกิน
ผู้ช่วยเจ้าหพนักงานป้องกันฯ


นางกรณิกา คำสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางพรรณทิวา กงเกียน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


สิบตรีณรงค์ฤทธิ์ กันเย็น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)


นายวัฒนโรจน์ คำสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายอินถวา ราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)


นายชาติ ไชยวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายนิรันดร์ คำหอม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางเพชรดา จันทร์นุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายกาวี แก้วเพิ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นางนาฏยา ชุ่มเฟือย
คนงานทั่วไป


นายจิรพงษ์ แก้วกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายธเนศ วันนะสี
คนงานประจำรถขยะ


นายเงิน แก้วแจ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นายสมบูรณ์ สิงทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายชัยวัฒน์ แก้มเพิ่ม
คนงานทั่วไป


นายปัฐทวี สราคำ
คนงานทั่วไป


นายไพรัตน์ ด้วยสาร
คนงานทั่วไป