11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

 ชื่อเอกสาร : สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน   [ 06 มกราคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

*สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้รับแผนงานกิจกรรมโครงการจ้างงานสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตราการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จึง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ตามบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่จะจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ จัดหาบุคคลที่จะจ้างงานหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่มีเป้าหมายจ้างงาน และต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป -ไม่เกิน 60 ปี
3.ไม่จำกัดวุฒิ (ต้องอ่านออกเขียนได้/และใช้แอฟทำแผนที่ได้พอสมควร)
4.ไม่ทำงานประจำที่รับเงินเดือนอยู่แล้ว ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต.
****เอกสารทีต้องเตรียมในวันรับสมัคร
1).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2).สำเนาทะเบียนบ้าน
3).ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4) สำเนาหน้าสมุดธนาคารและหน้าบัญชีเงินเคลื่อนไหว (ให้ปรับยอดให้เป็นปัจจุบันและต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่า 200 บาท) สำหรับบัญชีธนาคาร ธไม่ใช้บัญชี ธ.ก.ส.
5).รูปถ่ายขนาดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง
6).สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน (ใช้รับรองผู้สมัครงาน)
***เอกสารเตรียมไว้อย่างละ 5 ชุด
***ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 ระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน /จ้างเดือนละ 9,000 บาท
*****นัดรับสมัครงานช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 นี้ และจะนัดหมายสถานที่รับสมัครงานให้ทราบต่อไปครับ
***ติดต่อสอบถาม
085-7317539 อารมภ์ บานแย้ม
099-8814211 ธงชัย พริบไหว
089-9068084 ประพล อินทร์ชื่น


ย้อนกลับ