นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,766
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
16,373
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
62,862
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43

ลำดับรายการวันที่
1ร่วมประชาคม ชาวบ้านหมู่7 ต.นาซำ 9 พ.ค. 2565
2เสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบบัญญัติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560 5 จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 100,000 บาท15 มี.ค. 2565
3ผู้บริหารมอบนโยบาย การมาปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมสร้างให้ตำบลนาซำน่าอยู่  และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นไปด้วยความชอบธรรม28 ม.ค. 2565
4เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  และที่ประชุมสภา  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง24 ม.ค. 2565
5การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร24 พ.ย. 2564
6ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
7คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลนาซำ19 ม.ค. 2564
8คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น631 ธ.ค. 2563

1