11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้งอบต. 256425 ต.ค. 2564
2ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง22 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง22 ต.ค. 2564
4สรุปภาพบรรยากาศการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การวริหารส่วนตำบลนาซำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ15 ต.ค. 2564
5ขอส่งสำเนาประกาศประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง11 ต.ค. 2564
6ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล11 ต.ค. 2564
7ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง7 ต.ค. 2564
8ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
9ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
10คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
11คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น17 ก.ย. 2564
12การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล14 ก.ย. 2564
13คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.14 ก.ย. 2564
14Timeline การเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.14 ก.ย. 2564
15ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. 14 ก.ย. 2564
16คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.14 ก.ย. 2564
17องค์ความรู้การเลือกตั้ง9 ก.ย. 2564
18แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด26 ต.ค. 2563

1