11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์10 เม.ย. 2563
2สายด่วนคนพิการ10 เม.ย. 2563
3แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 เม.ย. 2563
4กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 25632 ม.ค. 2563
5กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ30 ต.ค. 2562
6การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 เม.ย. 2562
713 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ13 เม.ย. 2562
8แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ30 ม.ค. 2562

1