11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.256421 ก.ย. 2564
2ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.256430 ก.ค. 2564
3ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25648 ม.ค. 2564
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ16 ธ.ค. 2563
5เชิญประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ปี2563 วันที่ 8 ธันวาคม 632 ธ.ค. 2563
6ขอเชิญประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 6329 ก.ค. 2563
7ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.25638 มิ.ย. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 256315 ม.ค. 2563
9ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ. 25639 ม.ค. 2563
10ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256211 พ.ย. 2562
11ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 256225 ต.ค. 2562
12ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 256225 ต.ค. 2562
13เรียนเชิญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/256119 มิ.ย. 2561

1