11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256328 ธ.ค. 2563
2งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มีนาคม - มิถุนายน 2563) 1 ก.ค. 2563
3งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1 เม.ย. 2563
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 7 ม.ค. 2563
5งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.2 ต.ค. 2562
6ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
7งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256230 ก.ย. 2562
8งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2 เม.ย. 2562
9ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 25611 ต.ค. 2561
10งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256130 ก.ย. 2561
11ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256017 ต.ค. 2560
12ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 255931 ต.ค. 2559

1