11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 256414 ต.ค. 2564
2สรุปไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64)14 ต.ค. 2564
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 25646 ก.ย. 2564
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 25643 ส.ค. 2564
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 256421 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 256415 มิ.ย. 2564
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 256414 พ.ค. 2564
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 256419 เม.ย. 2564
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มี.ค. 2564
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 25643 ก.พ. 2564
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 25631 ม.ค. 2513
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 256316 ธ.ค. 2563
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 25635 พ.ย. 2563
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256317 ส.ค. 2563
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25632 ก.ค. 2563
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25633 มิ.ย. 2563
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 25631 พ.ค. 2563
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25632 เม.ย. 2563
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25632 มี.ค. 2563
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25633 ก.พ. 2563

12  >> >|