11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาซำ (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 327 ก.ค. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)13 มิ.ย. 2562
3แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-256431 ต.ค. 2560
4แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)30 พ.ย. 2559
5ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)27 มิ.ย. 2559
6แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)28 พ.ย. 2557
7แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)31 ต.ค. 2556
8แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-255530 ก.ย. 2552

1