11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256314 ธ.ค. 2563
2แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256430 ต.ค. 2563
3แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256331 ต.ค. 2562
4ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 25605 ต.ค. 2559
5ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 255830 ต.ค. 2558
6แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 255731 ต.ค. 2557
7จัดตั้งองค์การบริหารส่วยตำบล30 ม.ค. 2539

1