ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จ.เพชรบูรณ์ 056-917655

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
313
เดือนที่แล้ว
1,717
ปีนี้
3,879
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
23,055
ไอพี ของคุณ
3.237.97.64

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ16 ธ.ค. 2563
2แผนจัดซื้อจัดจ้าง-นมโรงเรียนภาคเรียนที่-2-ปี256317 พ.ย. 2563
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจัดซื้อ-รถบรรทุกดีเซล17 พ.ย. 2563
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล-ม.217 พ.ย. 2563
5การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 039/256315 ต.ค. 2563
6ประกาศสำนัหงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพรบูรณ์17 ส.ค. 2563
7ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรณ์20 ก.ค. 2563
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
9ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์1 ก.ค. 2563
10ประกาศ และคำสั่งแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 256330 มิ.ย. 2563
11ประกาศรายชื่อผู้ปกครองและเด็กนักเรียนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ19 มิ.ย. 2563
12ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ17 เม.ย. 2563
13ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์17 เม.ย. 2563
14ประกาศการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำประจำปีงบประมาณพ.ศ 256215 ม.ค. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25621 เม.ย. 2562
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25625 ม.ค. 2562

1