11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลนาซำ ปี256430 ก.ค. 2564
2แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256430 ก.ค. 2564
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ16 ธ.ค. 2563
4การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ธ.ค. 2563
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล-ม.217 พ.ย. 2563
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจัดซื้อ-รถบรรทุกดีเซล17 พ.ย. 2563
7แผนจัดซื้อจัดจ้าง-นมโรงเรียนภาคเรียนที่-2-ปี256317 พ.ย. 2563
8บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ 30 ต.ค. 2563
9การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 039/256315 ต.ค. 2563
10ประกาศเรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256310 ต.ค. 2563
11ประกาศสำนัหงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพรบูรณ์17 ส.ค. 2563
12ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรณ์20 ก.ค. 2563
13ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์1 ก.ค. 2563
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
15ประกาศ และคำสั่งแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 256330 มิ.ย. 2563
16ประกาศรายชื่อผู้ปกครองและเด็กนักเรียนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ19 มิ.ย. 2563
17มาตรการป้องกัน การให้ หรือการรับสินบน27 เม.ย. 2563
18ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์17 เม.ย. 2563
19ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ17 เม.ย. 2563
20ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256326 มี.ค. 2563

12  >> >|