11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 ส.ค. 2564
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัย วิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256411 มี.ค. 2564
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหสนส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ ที่สมัยแรก ประจำปี 256414 ม.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 25638 ธ.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 256310 ส.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
10รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 22 ม.ค. 2563
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 พ.ย. 2562
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256230 ต.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256215 ต.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
15รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 มิ.ย. 2562
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 มี.ค. 2562
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 ม.ค. 2562
18รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25618 พ.ย. 2561
19รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 256117 ก.ย. 2561
20รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256115 ก.ย. 2561

12  >> >|