นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,766
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
16,373
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
62,862
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256517 มี.ค. 2565
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 ส.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัย วิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256411 มี.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหสนส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ ที่สมัยแรก ประจำปี 256414 ม.ค. 2564
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 25638 ธ.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 256310 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
11รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 22 ม.ค. 2563
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 พ.ย. 2562
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256230 ต.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256215 ต.ค. 2562
15รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 มิ.ย. 2562
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 มี.ค. 2562
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 ม.ค. 2562
19รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25618 พ.ย. 2561
20รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 256117 ก.ย. 2561

12  >> >|