ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จ.เพชรบูรณ์ 056-917655

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
260
เดือนที่แล้ว
1,717
ปีนี้
3,826
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
23,002
ไอพี ของคุณ
3.215.180.226

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน คู่มืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ21 ก.ค. 2563
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2563
3คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ7 เม.ย. 2563
4คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
5คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 เม.ย. 2563
6ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร7 เม.ย. 2563
7กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 เม.ย. 2563
8การขออนุญาตขุดถมดิน9 ส.ค. 2561
9คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการของ อบต.นาซำ28 ก.ย. 2559
10คู่มือประชาชน-ภาษีป้าย16 ก.ค. 2558
11คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพเอดส์16 ก.ค. 2558
12คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพ16 ก.ค. 2558
13คู่มือประชาชน-เบี้ยพิการ16 ก.ค. 2558
14คู่มือประชาชน-ทะเบียนพานิชย์16 ก.ค. 2558
15คู่มือประชาชน-ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร16 ก.ค. 2558
16คู่มือประชาชน-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558

1