11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1แผนภูมิขั้นตอนการจดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง30 ก.ค. 2564
2คู่มือประชาชน คู่มืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ21 ก.ค. 2563
3กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 เม.ย. 2563
4ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร7 เม.ย. 2563
5คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 เม.ย. 2563
6คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
7คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ7 เม.ย. 2563
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2563
9การขออนุญาตขุดถมดิน9 ส.ค. 2561
10คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการของ อบต.นาซำ28 ก.ย. 2559
11คู่มือประชาชน-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
12คู่มือประชาชน-ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร16 ก.ค. 2558
13คู่มือประชาชน-ทะเบียนพานิชย์16 ก.ค. 2558
14คู่มือประชาชน-เบี้ยพิการ16 ก.ค. 2558
15คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพ16 ก.ค. 2558
16คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพเอดส์16 ก.ค. 2558
17คู่มือประชาชน-ภาษีป้าย16 ก.ค. 2558

1