11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25654 ต.ค. 2564
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25649 ก.ค. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256329 พ.ย. 2562
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256229 พ.ย. 2561
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน9 ส.ค. 2561
6ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25591 ต.ค. 2558
7ข้อบัญญัติ การขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255724 ก.ย. 2556
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255610 ก.ย. 2555
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25546 ต.ค. 2553

1