11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

คณะผู้บริหารและผู้นำทุกหมู่บ้านประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

09 ตุลาคม 2563

20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ประจำป,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
20 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 นางทองสา เต่าวาลอยู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 นางทองสา  เต่าศาล วันที่15 กรกฎาคม 2563 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

15 กรกฎาคม 2563

ร่วมประชุมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ท่านนายกสีไพร  ชุ่มเฟือน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่า ชั้น 2

30 มิถุนายน 2563

ร่วมประชุมประจำเดือนกับสมาชิกสภาฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายกสีไพร  ชุ่มเฟือย  นายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาซำ  เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลนาซำ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

29 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่าชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า

22 มิถุนายน 2563

เข้าร่วมประชุมสภากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ท่านนายกสีไพร  ชุ่มเฟือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ได้เข้าร่วมประชุมสภากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

10 มิถุนายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)