11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

#ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ❤️สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโตน▶️และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

02 กันยายน 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมนาถชชนนีพันปีหลวง ขึ้นบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ(หลังใหม่)โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น

-นิทรรศการผลงานและการวาดภาพระบายสี

-การมอบใบประกาศให้กับแม่ดีเด่น

-มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเเด่น

-การจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

-กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

11 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยคุณภาพ 6  โปรแกรม  ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี  เป็นวัยที่เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็  กเป็นกลุ่มที่ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์  ควรมีความรู้และทักษะในการส่งเสริมและตรวจพัฒนาการตามมาตรฐานด้วยชุดตรวจ dspm เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและการกระตุ้นติดตามอย่างต่อเนื่อง

จึงได้  จัดโครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยคุณภาพ 6  โปรแกรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  จึงเห็นความสำคัญและได้ส่งครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด smart kid เด็กไทยคุณภาพ  วันที่ 6 สิงหาคม 2560 3 เวลา 8.30 น -  16:30 น ณห้องประชุมศรีทอง  อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

และได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาการ  ตามช่วงอายุ 5 ปี  ได้รางวัลชนะเลิศ  และ  รองชนะเลิศมาครอบครอง

ขอบคุณโครงการดีๆจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

06 สิงหาคม 2563

กีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

15  มกราคม 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลนาซำ  ได้จัดงานกีฬาสีขึ้น  เพื่อสร้างความสามัคคี  รู้จักน้ำใจนักกีฬา  รู้จักให้อภัย  และเป็นการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้แข็งแรง

15 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)