11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.หรือนายก อบต.ได้ที่สถานที่ สถานรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056917655 ต่อ12

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
2,305
ปีนี้
21,152
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
40,328
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  [ 22 ตุลาคม 2564 ],องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  [ 22 ตุลาคม 2564 ]

22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ตุลาคม 2564 ]

22 ตุลาคม 2564

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้จัด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยวิธีการหาเสียง  ข้อห้ามและความผิดต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

20 ตุลาคม 2564

เยี่ยม​และให้กำลัง​ใจ​ผู้​มากักตัว​ 14​ วัน​ ที่สถานกักกัน​ ตำบลนาซำ​ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

--------------------
เวลา 13.00น.
นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นาซำ  และคณะกรรมการ​ควบคุม​โรค​โควิด 19 ได้ออกพื้นที่เยี่ยม​และให้กำลัง​ใจ​ผู้​มากักตัว​ 14​ วัน​ ที่สถานกักกัน​ ตำบลนาซำ​ อำเภอ​หล่มเก่า​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​

19 ตุลาคม 2564

งานควบคุมโรค อบต.นาซำ  ร่วมกับ รพ. สต.นาซำและ อสม. ออกพ่นหมอกควัน และฝอยละออง  เพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนย่า,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ประชาสัมพ์แจ้งเตือน!!
พี่น้องชาวตำบลนาซำ
ดูแลสุขภาพ และร่วมด้วยช่วยกัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ
------------------------------

นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ  ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.นาซำ มอบหมายให้ทีมงานควบคุมโรค อบต.นาซำ

ร่วมกับ รพ. สต.นาซำและ อสม. ออกพ่นหมอกควัน และฝอยละออง

เพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนย่า ในสถานที่พัก

ของผู้ป่วยและรอบรัศมี 100 เมตร ที่หมู่ 8 บ้านอีเลิศ

18 ตุลาคม 2564

สรุปภาพบรรยากาศการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การวริหารส่วนตำบลนาซำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เปิดรับสมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
รวม 5 วัน โดยมียอดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ รวมยอดผู้สมัคร  3 หมายเลข
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง 22 หมายเลข
รวมยอดผู้สมัคร ณ วันนี้จำนวน 25 ท่าน และได้สิ้นสุดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สถานการณ์การรับสมัคร เหตุการณ์ปกติ
15 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #มอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในงานสาธารณสุขของพื้นที่ตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ขอขอบคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #มอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในงานสาธารณสุขของพื้นที่ตำบลนาซำ ชนิดแกลลอนและสเปรย์

12 ตุลาคม 2564

ภาพบรรยากาศจาก  #ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเป็น #วันแรก  โดยมีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 3 ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง  จำนวน 14 ท่าน สถานการณ์การรับสมัคร  #เหตุการณ์ปกติค่ะ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ภาพบรรยากาศจาก #ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเป็น #วันแรก โดยมีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 3 ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง จำนวน 14 ท่าน สถานการณ์การรับสมัคร #เหตุการณ์ปกติค่ะ

11 ตุลาคม 2564

บริการน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนและขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดยนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด ออกพื้นที่บริการน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนและขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค

05 ตุลาคม 2564

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

 

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

วันที่ 4  ตุลาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

โดยท่านผู้อำนวยการประจักษ์ บัวพันธ์ ได้รับคัดเลือก เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

 

 

04 ตุลาคม 2564

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

๓๐ ก.ย.๖๔ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสีไพร ชุ่มเฟือย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลนาซำจำนวน 10 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้แก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ

30 กันยายน 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เมื่อวันที่ 28  กันายน 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

29 กันยายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกออกฉีดล้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

สืบเนื่องจากช่วงเย็นของวันที่ 19 กันยายน 2564 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำนายสีไพร ชุ่มเฟือย ออกปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานพร้อมทั้งได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรถบรรทุกน้ำออกฉีดล้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ทั้งนี้ขอขอบคุณไปยัง บ้านอ้อยวัสดุที่ได้นำรถแม็คโครมาอำนวยความสะดวกในการ ขุดตักต้นไม้ใหญ่ที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวก

20 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 17  กันายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

17 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ วันที่ 15 กันยายน 2560 4 เวลา 09:30 น ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบรายงานผลการใช้งบประมาณของศูนย์คนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งรายงานผลการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564

16 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)