นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
162
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

1
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาซำ  จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาซำ  จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยใช้หลักการ 3 ช : (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) หรือ ตาม 3Rs : Reduce Reuse Recycie ภายใต้กรอบการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ หรืออื่นๆ ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือวิธีการอื่นๆ

**หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 056 917 655 ต่อ 12

20 มกราคม 2566

ขอเชิญชวนท่านที่มีถังพลาสติก หรือถังสีเก่าพร้อมฝาปิด ร่วมบริจาค เพื่อจัดทำขยะเปียกครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ขอเชิญชวนท่านที่มีถังพลาสติก หรือถังสีเก่าพร้อมฝาปิด ร่วมบริจาค เพื่อจัดทำขยะเปียกครัวเรือนสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดลดปัญหาขยะจากต้นทาง เพื่อให้ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

#ถังขยะเปียกครัวเรือน
#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

สามารถร่วมบริจาคได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
หรือ หรือจัดส่งได้ตามที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำหมู่ที่ 6 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

พื้นที่ใกล้เคียง เรายินดีไปรับบริจาคถึงที่ค่ะ

ผู้ประสานงาน คุณเพชรดา (นิ้ง) 0968179463

19 มกราคม 2566

แจ้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการสัมภาษณ์การจัดเก็บข้อมูล EIT ผ่านทางโทรศัพท์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
19 มกราคม 2566

16 มกราคม #วันครู,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
ระลึกถึง...พระคุณครู
16 มกราคม #วันครู
16 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
14 มกราคม 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานกล่าวเปิด #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
✴️????การจัดงานในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
????ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
????ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
14 มกราคม 2566

โครงการ "FASHION #ผ้าไทย FASHION โลก" #อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ "FASHION #ผ้าไทย FASHION โลก" #อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าไทหล่ม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำบลนาซำทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนมกราคม

13 มกราคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วยการ #สวมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานทุกวันพฤหัสบดี ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำนำโดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้น้อมเกล้าจัด????กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วยการ #สวมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานทุกวันพฤหัสบดี ????????
12 มกราคม 2566

ร่วมประชุมการจัดรถมะขามหวานและประกวดธิดามะขามหวาน ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุมการจัดรถมะขามหวานและประกวดธิดามะขามหวาน ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่าชั้น 2 โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในการประชุม
11 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางประกาศ กุลเกลี้ยงอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 5ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต นาซำ จำนวน 2 เรื่อง 1. คัดค้านก่อสร้างโรงงานผสมปูนฯ 2เรื่องการใช้น้ำบ่อบาดาลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
11 มกราคม 2565
เวลา 10.00 นำโดย ท่านนายกอภิชาต ภักดีสาร นายก อบต.นาซำ  ท่านสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ผู้นำท้องท้องที่ ท่านกำนันประพาส แก้วยม กำนัน ต.นาซำ ท่านผอ.จินดา แก้วทอง ผอ.รพ.สต.นาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่าง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ(คณะกรรมการฯท้องถิ่น ) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีนางประกาศ กุลเกลี้ยงอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 5ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต นาซำ จำนวน 2 เรื่อง
1. คัดค้านก่อสร้างโรงงานผสมปูนฯ
2เรื่องการใช้น้ำบ่อบาดาลฯ
11 มกราคม 2566

#TraffyFondue เจอ แจ้ง จบ สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ พบเจอปัญหาแจ้งได้ง่ายๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
????มาแบบเต็มคาราเบล
????พบปัญหาแจ้งง่ายนิดเดียว????
กับ #TraffyFondue
♨️เจอ ♨️แจ้ง ♨️จบ
✴️สะดวก✴️ รวดเร็ว ✴️ประทับใจ
‼️พบเจอปัญหาแจ้งได้ง่ายๆ
✅สแกนผ่าน QR-CODE หรือ
✅คลิกลิ้งค์ https://landing.traffy.in.th?key=KUtIxFRA
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
056-917655 ต่อ 12
10 มกราคม 2566

ซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
9 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกการบริหารส่วนตำบลนาซำ, นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
09 มกราคม 2566

ยินดีต้อนรับ นายสุรัตน์ คำสุข เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง #รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
3 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหาร ร่วมต้อนรับ ท่านนายบุญรอด กองธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน คณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางมาส่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริการส่วนตำบลนาซำ ยินดีต้อนรับ นายสุรัตน์ คำสุข เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง #รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
06 มกราคม 2566

 #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนาซำที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมว,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
 
#ลงทะเบียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2566 ที่ #อาสาปศุสัตว์ในหมู่บ้านของท่าน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน) หรือที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม #งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
☎️โทร 056-917-655 ต่อ 1 2
06 มกราคม 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
????ส่งท้ายปีเก่า
????ต้อนรับปีใหม่2023
????ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ♥️จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวร่ำรวยเงินทอง????????สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป????????
03 มกราคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ จุดตรวจสามแยกกกทอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ จุดตรวจสามแยกกกทอน
????ขอบพระคุณท่านชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมนายอำเภอหล่มเก่า นายเสกสรร กลิ่นพูลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านตรวจกกกะทอน
03 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (389 รายการ)