นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพิชิต ขวัญชัยนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอกพีีระ บุญยิ่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


พันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรมมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางวลัยพร พวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญเลิศ ชุ่มเฟือย
นักการ


นางสาวพรรณิกา ทองเกิน
นักทรัพยากรบุคคล


นางแววดาว คำย้อม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคมสัน ทองเกิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางกรณิกา คำสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางพรรณทิวา กงเกียน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


สิบตรีณรงค์ฤทธิ์ กันเย็น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)


นายวัฒนโรจน์ คำสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายอินถวา ราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)


นายชาติ ไชยวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายนิรันดร์ คำหอม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางเพชรดา จันทร์นุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายสุรศักดิ์ แก้วยม
คนงาน


นายกาวี แก้วเพิ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นางนาฏยา ชุ่มเฟือย
คนงาน


นายจิรพงษ์ แก้วกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายธเนศ วันนะสี
คนงานประจำรถขยะ


นายเงิน แก้วแจ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นายสมบูรณ์ สิงทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายชัยวัฒน์ แก้มเพิ่ม
คนงาน


นายปัฐทวี สราคำ
คนงาน


นายไพรัตน์ ด้วยสาร
คนงาน