นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพิชิต ขวัญชัยนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอกพีีระ บุญยิ่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางเพชรดา จันทร์นุ่ม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน


นางวลัยพร พวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญเลิศ ชุ่มเฟือย
นักการ


นางสาวพรรณิกา ทองเกิน
นักทรัพยากรบุคคล


นางแววดาว คำย้อม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคมสัน ทองเกิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางกรณิกา คำสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางพรรณทิวา กงเกียน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


สิบตรีณรงค์ฤทธิ์ กันเย็น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)


นายวัฒนโรจน์ คำสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายอินถวา ราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)


นายชาติ ไชยวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นายนิรันดร์ คำหอม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนาชนาถ หิ่นอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายสุรศักดิ์ แก้วยม
คนงาน


นายกาวี แก้วเพิ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นางนาฏยา ชุ่มเฟือย
คนงาน


นายจิรพงษ์ แก้วกุล
คนงานประจำรถขยะ


นายธเนศ วันนะสี
คนงานประจำรถขยะ


นายเงิน แก้วแจ่ม
คนงานประจำรถขยะ


นายสมบูรณ์ สิงทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายปัฐทวี สราคำ
คนงาน


นายไพรัตน์ ด้วยสาร
คนงาน