นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

นางสาวเพ็ญประภา กุลโทบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอรนริน ทองเงิน
ครู ระดับ คศ.2


นางศุจินทรา แก้วแพง
ครู ระดับ คศ.2


นางปิ่นแก้ว ศรียะมาตร
ครู ระดับ คศ.2


นางพรปรีดา กะวน
ครู ระดับ คศ.2


นางธราทิพย์ ทองกวด
ครู ระดับ คศ.2


นางสาวสมฤทัย แก้วยม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวแพว แก้ววาว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจารุณี บุญจันทร์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวนัยนา ทองเหมาะ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวชนาภา คำตุ้ม
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางกันยกร ด้วยสาร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวอริสา แก้วยม
ผู้ดูแลเด็ก
(คนงาน)


นางสาวรัตน์ติพร แก้วเสริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ