นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,872
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
110,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖

30  มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/2566 โดยท่านทิพาวดี  แก้วกรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และท่านปลัดสาธิต  สุทธิพันธ์  เลขานุการสภาฯ  ร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขออนุมัติกันเงิน (รายจ่ายรอจ่าย) สำหรับเบิกในปีถัดไปกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ๒๕๖๕ และขอความเห็นชอบให้กลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมทางหลวง ได้ดำเนินการศึกษา ช่องทางจราจร  พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซำซาง ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ


 
30 มีนาคม 2566