นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
162
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

1
กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

18 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 จิตอาสาตำบลนาซำ ร่วมกับอำเภอหล่มเก่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหาร นางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภา อบต.นาซำ สมาชิก อบต.นาซำ 10 หมู่บ้าน นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ หัวหน้าส่วนราชการ นายประพาส แก้วยม กำนันตำบลนาซำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วม #กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ประกอบกับเป็นการพัฒนาเส้นทางการจราจรบนถนนในเขตตำบลนาซำให้ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม และร่วมกันพัฒนาความสะอาด ณ สี่แยกไฟแดง (แยกแก่งเสี้ยว) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

18 มกราคม 2566

รับการตรวจนิเทศและสุ่มตรวจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ นาท่ม ท้องถิ่นอำเภอหล่มเก่า และนางณฐพร โพนสิงห์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ได้ออกตรวจนิเทศและสุ่มตรวจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า (องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ) โดยเน้นย้ำให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนและ เน้นย้ำให้บันทึกข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยมีนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นางทิพาวดี แก้มกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายทองพูล จำปาทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับการตรวจในครั้งนี้ด้วย

17 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
14 มกราคม 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานกล่าวเปิด #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
✴️????การจัดงานในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
????ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
????ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
14 มกราคม 2566

มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 17 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

12 มกราคม 2566
เวลา 13.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ลงพื้นที่ มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ จำนวน 17 ราย

12 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

19 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย กรณีนายยงยุทธ แสงมี เลขที่ 205 หมู่ 4 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเป็นการช่วยเหลือแล้ว

19 ธันวาคม 2565

ส่งน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นาย อภิชาต ภักดีสาร นายก อบต.นาซำ นาย สาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกส่งน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 10
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชน
19 ธันวาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 09:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 ราย คือนางเบี่ยง  แก้วใหญ่ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่112 ม.10 ต.นาซำ  เพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ  รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

16 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

นายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีการศึกษา 2565”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรง ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ประสานใจ และสร้างความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นในระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนักเรียน  คุณครู และผู้ปกครอง

15 ธันวาคม 2565

ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565   ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
14 ธันวาคม 2565
เวลา 09:30 น.
นางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภา
????เพื่อพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
????พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
????พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
????พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตโดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็นจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
????พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
14 ธันวาคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านการทุจริตสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านการทุจริตสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำโดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหาร นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปลัด อบต.นาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมจัดแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย

09 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชาทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและ วันชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชาทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและ วันชาติโดยมีกิจกรรมจัดขึ้นดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น ณ วัดสระแก้วธรรมมงคล ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 น ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

09 ธันวาคม 2565

ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
08 ธันวาคม 2565

ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8/12/65 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ /ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาเสนอโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ ปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
08 ธันวาคม 2565

ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 พร้อมกันในคราวเดียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

2 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ มอบหมายให้นายพิชิต ขวัญชัยนนท์ นักวิเคราะนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 พร้อมกันในคราวเดียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

02 ธันวาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อบรรจุลงในแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อบรรจุลงในแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

30 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (337 รายการ)