นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

1
กิจกรรมลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
27 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำมอบหมายให้ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะครู และนักเรียน ร่วม #กิจกรรมลอยกระทง เพื่อขอขมาแกแม่น้ำคงคาและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามรวมถึงสอนเด็กเด็กให้รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
27 พฤศจิกายน 2566

ร่วมทำบุญ ตักบาตร อาคารสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,คณะบริหาร,นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, ฝ่ายปกครอง นำโดยท่านกำนันประพาส แก้วยม , ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สตรีกลุ่มทอผ้าบ้านนาซำ ร่วมทำบุญ ตักบาตร อาคารสำนักงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
????ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหาร อาคารสถานที่ในการทำบุญในครั้งนี้ค่ะ
23 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำส่งไปจัดเก็บอย่างถูกวิธี ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลสะอาด "แยกก่อนทิ้ง" ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

20 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โดยนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้นางเพชรดา จันทร์นุ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำส่งไปจัดเก็บอย่างถูกวิธี ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลสะอาด "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อให้หมู่บ้านสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆในภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม โดยนัดรับขยะอันตรายจากจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

20 พฤศจิกายน 2566

ออกเยี่ยมชาวบ้านและติดตามงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ในพื้นที่ หมู่4และหมู่7,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,สิบเอกพีระ บุญยิ่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อยต.นาซำ ออกเยี่ยมชาวบ้านและติดตามงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ในพื้นที่ หมู่4และหมู่7 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
17 พฤศจิกายน 2566

ร่วมสังเกตการณ์รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
15 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด สิบเอกพีระ บุญยิ่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมสังเกตการณ์รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเมรุ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ นำโดยท่านกำนันประพาส แก้วยม และประชาชนในพื้นที่
15 พฤศจิกายน 2566

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

นายสาธิต  สุทธิพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

10 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2566
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 นำโดยนายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้รับมอบหมายจากนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียน ศูนน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกันปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนัมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
20 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เปิด ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

???? องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เปิด "ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)" องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สามารถรับบริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว จำนวน 22 งานบริการผ่านช่องทางลิ้งค์ด้านล่าง
???? https://www.dla.go.th/oss.htm
▶️ คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
https://drive.google.com/file/d/15epPMX5JAwWexUIR5bSsVGAC9kl7JdZz/view?fbclid=IwAR1mqV1uxlIjrj2fL837SVVzNWwb11RehJhVVGsSlhwKSMTdgGcSUBK0lSc

 

20 ตุลาคม 2566

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ 13 ตุลาคม 2566
เวลา 07.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป
ณ บริเวณถนนนฤพัฒน์ หน้าที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า
เวลา 08.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ, นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
????????ช่องทางการติดต่อ????????
☎️ 0-5691-7655 ต่อ 11
????กู้ชีพ อบต.นาซำ 0-5691-7656
????E-mail : nasum056@gmail.com
Faecbook: องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
Line: “ข่าวสารตำบลนาซำ” https://shorturl.asia/4AJ9H
16 ตุลาคม 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐:๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกับอำเภอหล่มเก่า โดยมี
นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่าประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และนายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ,รองปลัดอบต.นาซำ, ปลัดอำเภอ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ ตำรวจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลนาซำและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ประกอบกับเป็นการพัฒนาวัดให้มีความสวยงามและปลอดภัยแก่ฆารวาส และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม และร่วมกันพัฒนาความสะอาด ณ บริเวณวัดจอมแจ้ง บ้านแก่งโตน หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ
13 ตุลาคม 2566

อบรมการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของฝีพายเรือและผู้เข้าร่วมรับชมในงานแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ส่งฝีพายทีมเรือ #เจ้าปู่หลักคำ เข้าร่วมอบรมการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของฝีพายเรือและผู้เข้าร่วมรับชมในงานแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 ณ ลำน้ำพุง บริเวณวัดทุ่งธงไชย โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นวิทยากรในการดำเนินการอบรมค่ะ

11 ตุลาคม 2566

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ #วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ????ขอขอบคุณ #โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ #วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ที่ออกหน่วยให้บริการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำครัวเรือน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

28 กันยายน 2566

ประชุมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
26 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ 2566,พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ,พิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาอนุมัติโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณปี 2567 และพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
28 กันยายน 2566

โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
18-22 กันยายน 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะบริหาร  และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการที่ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกษิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1-10  ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
25 กันยายน 2566

โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
2 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ลงพื้นที่พบปะนักเรียน #โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีคุณพ่อสำนวน เวียงวิเศษ ประธานชมรมผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง ร่วมพบปะพูดคุยและต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานจากทีมงานสันทนาการ อบต.นาซำและได้รับความรู้จาก นายพรชัย บุญเรือนวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนในช่วงปิดเทอม
????ขอบคุณงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ
???? ขอบคุณมือกลองกิตติมศักดิ์ท่านรองปลัด
???? ขอบคุณน้องปังปอนด์วิทยากรสันทนาการรับเชิญ
???? ขอบคุณนักร้องรับเชิญยายจ่อยและตาพันก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆ
22 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (438 รายการ)