นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,872
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
110,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

1
ออกพ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วย บ้านเลขที่ 198 ม.8 ต.นาซำ จำนวน 3 รอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.นาซำ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนาซำ นายอภิชาติ ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาซำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาซำ ออกพ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วย บ้านเลขที่ 198 ม.8 ต.นาซำ จำนวน 3 รอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป

19 พฤษภาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกฯ, นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัด อบต. และคณะครู ร่วม #ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการบริหารส่วนตำบลนาซำ เพื่อปรึกษาหารือและประชุมหาแนวทางในการจัดการศึกษาฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
——————————————-
????????ช่องทางการติดต่อ????????
☎️ 0-5691-7655 ต่อ 19 กองการศึกษาฯ
????กู้ชีพ อบต.นาซำ 0-5691-7656
????E-mail : nasum056@gmail.com
Faecbook: องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
Line: “ข่าวสารตำบลนาซำ” https://shorturl.asia/4AJ9H
18 พฤษภาคม 2566

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00น
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัด อบต.นาซำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาซำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำอสม. โรงเรียนบ้านนาซำ และประชาชนตำบลนาซำ ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาซำ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน
18 พฤษภาคม 2566

โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรัตน์ คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายยิ่งยศ อุบลศักดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้อาสาปศุสัตว์นำไปฉัดให้กับสุนัขและแมวที่ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้ด้วย

28 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริม YouTuber เส้นทางการสร้างรายได้ด้วย YouTube,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
21-22  เมษายน  2566  นายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม YouTuber เส้นทางการสร้างรายได้ด้วย YouTubeโดยมีนายสาธิต  สุทธิพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายแนวคิดการนำเสนอตัวตนและการเล่าเรื่องแล้ว พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับนำเสนอในช่องทางออนไลน์ด้วย
 
24 เมษายน 2566

ปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำใช้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม, นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ, นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัด อบต.นาซำ , หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายอามร แสงราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ หมู่ที่ 4 บ้านกกกะทอน ได้ร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำใช้ ของพี่น้องชาวบ้านกกกะทอน
05 เมษายน 2566

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

30  มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ คณะบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/2566 โดยท่านทิพาวดี  แก้วกรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และท่านปลัดสาธิต  สุทธิพันธ์  เลขานุการสภาฯ  ร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขออนุมัติกันเงิน (รายจ่ายรอจ่าย) สำหรับเบิกในปีถัดไปกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ๒๕๖๕ และขอความเห็นชอบให้กลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมทางหลวง ได้ดำเนินการศึกษา ช่องทางจราจร  พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซำซาง ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

30 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำแหนมหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
24 มีนาคม 2566
นายอภิชาต ภักดีสาร นายก อยต.นาซำ,นายสมศักดิ์ แก้วยม , นายสมหมาย แก้วยม รองนายก อบต.นาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รอง ปลัด อบต.นาซำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเต้าหน้าที่ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำแหนมหมู โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการถนอมอาหารและวิธีการทำแหนมหมูเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน ในการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่สองบ้านแก่งโตนและกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านแก่งต้นใหม่ตำบลนาซำ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมแจ้งบ้านแก่งโตน หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
27 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีไฟไหมบ้านายสำรอง บุญย้อย เลขที่ 398 หมู่ที่ 10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

21  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 น. นายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  นายสาธิต  สุทธิพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  โดยมีนายวรเชษฐ์  กาวิใจ  ท้องถิ่นอำเภอหล่มเก่า, นางสาวจินตนา กงศ์ละ  ปลัดอำเภอ(ประจำตำบลนาซำ)  เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

21 มีนาคม 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย  No Gifts Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันนี้ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย  No Gifts Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยนายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้มอบนโยบาย  No Gifts Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั่งนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของประเทศไทย  สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน  สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่  และพึ่งปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

20 มีนาคม 2566

โครงการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

โครงการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  โดยออกทั้งหมด 2 รอบ คือรอบวันที่ 11 มีนาคม 2566  และวันที่ 18  มีนาคม 2566  ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัญ ในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ

20 มีนาคม 2566

ประชุม เพื่อพิจารณาแผนบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan).,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

16 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องการบริหารส่วนตำบลนาซำได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan). ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

16 มีนาคม 2566

ค่า pm 2.5 พุ่ง !! งดเผา,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
❌❌❌ค่า pm 2.5 พุ่ง ❌❌❌
????????????งดเผา????????????
ค่ามาตรฐาน
- องค์การอนามัยโลก ค่า pm 2.5 ไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 24 ชั่วโมง
- กรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย ค่า pm 2.5 ไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัม
ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนและจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษในวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ขอแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนปกติได้แก่ กลุ่มเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะมีโอกาสเกิดอาการกำเริบมากขึ้นได้
???????? #งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำจึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
⛔️ ⛔️ #งดการเผาทุกประเภทเช่นเผาในที่โล่งเผาป่าและเผาขยะมูลฝอยทุกชนิดเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 และอัคคีภัย
ทั้งนี้หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ไอ จาม แสบจมูก หายใจติดขัดแน่นจมูก ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง
การป้องกัน
ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูงหากมีความจำเป็นควรใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมันตรวจสอบดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
03 มีนาคม 2566

โครงการสูงวัยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นายอภิชาต  ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสูงวัยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายษัษฐี  ม่วงศรีจันทร์  ผู้อำนวยการกองคลัง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ  โดยมีนายศรรักษ์  กาญจนถิ่น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุขชำนาญงาน  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาซำ,ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลนาซำเข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดสระแก้วธรรมมงคล ตำบลนาซำอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

ปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สังคมจำเป็นต้องเตรียมการและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพสุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญกับสุขภาพอาทิการสูญเสียฟันจำนวนมากจะลดประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารทำให้ต้องเลือกกินอาหารที่เขียวง่ายซึ่งมีไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยซึ่งร่างกายจำเป็นต้องได้รับการสูญเสียฟันทั้งปากเป็นปัจจัยเสี่ยงของการมีน้ำหนักลดลงและมีปัญหาในการสื่อสารรวมถึงกิจกรรมในสังคมการมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันระหว่างโรคเรื้อรังกับโรคในช่องปากองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ้ำได้เล็งเห็นความ สำคัญจึงได้จัดโครงการสูงวัยฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปากประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

28 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพิ่มพูนมูลค่ากระเป๋าผ้าไทหล่ม ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด #โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพิ่มพูนมูลค่ากระเป๋าผ้าไทหล่ม โดยมีนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ
นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสุรัตน์ คำสุข รองปลัด อบต.นาซำ และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเปิดโครงการ ฯ
ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเฉลียง  กงเกียน  เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาแม่บ้านฝึกทำกระเป๋าที่ผลิกจากผ้าไทหล่ม  และได้รับความร่วมมือจากสตรีตำบลนาซำเป็นอย่างดี และได้รับเกียรติจากนางทิพาวดี แก้วกรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากการจัดอบรม  กลุ่มสตรียังได้มีโอกาศศึกษาข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้การผลิดกระเป่าผ้าไทหล่ม  สำหรับการเพิ่มมูลค่ากระเป๋าจากผ้าไทหล่มอีกด้วย 
????ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
????????????โอกาศหน้าหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นเคย
24 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (364 รายการ)