นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
8,567
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
59,156
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,343
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง28 พ.ย. 2564
2ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 256428 ต.ค. 2564
3ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้งอบต. 256425 ต.ค. 2564
4ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง22 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง22 ต.ค. 2564
6สรุปภาพบรรยากาศการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การวริหารส่วนตำบลนาซำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ15 ต.ค. 2564
7ขอส่งสำเนาประกาศประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง11 ต.ค. 2564
8ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล11 ต.ค. 2564
9ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง7 ต.ค. 2564
10ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
11ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
12คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ต.ค. 2564
13คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น17 ก.ย. 2564
14การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล14 ก.ย. 2564
15คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.14 ก.ย. 2564
16Timeline การเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.14 ก.ย. 2564
17ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. 14 ก.ย. 2564
18คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.14 ก.ย. 2564
19องค์ความรู้การเลือกตั้ง9 ก.ย. 2564
20แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด26 ต.ค. 2563

1