นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
593
เดือนนี้
7,566
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
40,423
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
130,610
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1ายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาซำ ประจำปีงบประมาณ 256527 เม.ย. 2566
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาซำ ประจำปีงบประมาณ 25658 มี.ค. 2566
3รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาซำ ประจำปีงบประมาณ 25658 มี.ค. 2566
4 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาซำ ในปี พ.ศ. 256425 มี.ค. 2565
5มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน7 ม.ค. 2565
6มาตรการป้องกันการรับสินบน1 เม.ย. 2564
7มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 25647 ม.ค. 2564
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน20 ม.ค. 2564
9มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7 ม.ค. 2564
10ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 25647 ม.ค. 2564
11การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 ม.ค. 2564
12มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ4 ม.ค. 2564
13มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน8 ม.ค. 2563
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ20 ธ.ค. 2562

1