นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

ลำดับรายการวันที่
1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาซำ ในปี พ.ศ. 256425 มี.ค. 2565
2มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน7 ม.ค. 2565
3มาตรการป้องกันการรับสินบน1 เม.ย. 2564
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 25647 ม.ค. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน20 ม.ค. 2564
6มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7 ม.ค. 2564
7ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 25647 ม.ค. 2564
8การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 ม.ค. 2564
9มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ4 ม.ค. 2564
10มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน8 ม.ค. 2563
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ20 ธ.ค. 2562

1