นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านกกกะทอน หมู่ที่ 47 มิ.ย. 2565
2ร่วมประชาคม ชาวบ้านหมู่7 ต.นาซำ 9 พ.ค. 2565
3เสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบบัญญัติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560 5 จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 100,000 บาท15 มี.ค. 2565
4ผู้บริหารมอบนโยบาย การมาปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมสร้างให้ตำบลนาซำน่าอยู่  และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นไปด้วยความชอบธรรม28 ม.ค. 2565
5เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  และที่ประชุมสภา  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง24 ม.ค. 2565
6การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร24 พ.ย. 2564
7ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
8คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลนาซำ19 ม.ค. 2564
9คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น631 ธ.ค. 2563

1