นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 มี.ค. 2566
2ประชาคม ม.5 ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน 8 มิ.ย. 2565
3การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 14 มิ.ย. 2565
4การออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่1 มิ.ย. 2565
5แผนการออกประชาคมหมู่บ้าน11 พ.ค. 2565
6การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก18 เม.ย. 2565
7การมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14 พ.ค. 2564
8การประชุมติดตามและประเมินผลานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่10 ก.พ. 2564

1