นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
593
เดือนนี้
7,566
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
40,423
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
130,610
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566 มท0808.2/ว59115 ก.ค. 2566
2บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและสถานที่กลาง8 มิ.ย. 2565
3ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการร่วมสถานที่กลาง8 มิ.ย. 2565
4ศูนย์ช่วยเหลือฯ-กระบวนการ-ขั้นตอน8 มิ.ย. 2565

1