นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,872
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
110,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน การช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 มิ.ย. 2566
2แผนภูมิขั้นตอนการจดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง14 ก.ค. 2565
3คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 6 มิ.ย. 2565
4คู่มือประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ1 มิ.ย. 2565
5คู่มือประชาชน คู่มืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ21 ก.ค. 2564
6กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 เม.ย. 2563
7ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร7 เม.ย. 2563
8คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 เม.ย. 2563
9คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
10คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ7 เม.ย. 2563
11คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2563
12การขออนุญาตขุดถมดิน9 ส.ค. 2561
13คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการของ อบต.นาซำ28 ก.ย. 2559
14คู่มือประชาชน-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
15คู่มือประชาชน-ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร16 ก.ค. 2558
16คู่มือประชาชน-ทะเบียนพานิชย์16 ก.ค. 2558
17คู่มือประชาชน-เบี้ยพิการ16 ก.ค. 2558
18คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพ16 ก.ค. 2558
19คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพเอดส์16 ก.ค. 2558
20คู่มือประชาชน-ภาษีป้าย16 ก.ค. 2558

1