นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
593
เดือนนี้
7,566
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
40,423
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
130,610
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.นาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 326 ก.ค. 2566
2ประกาศเรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ปลอดบุหรี่6 ก.ค. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และควบคุมสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ก.ค. 2566
4ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
5ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
6ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
7ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณพ.ศ 25668 ก.พ. 2566
8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ20 ม.ค. 2566
9ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ 256516 ม.ค. 2566
10คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11 ม.ค. 2566
11ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พ.ศ. 256611 ม.ค. 2566
12แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ9 ม.ค. 2566
13ประกาศเรื่องนโยบาย-เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน-ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ3 ม.ค. 2566
14ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ9 ธ.ค. 2565
15ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง-ปี25662 พ.ย. 2565
16ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-4-กรกฏาคม-2565-กันยายน-25652 พ.ย. 2565
17คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ 1 พ.ย. 2565
18ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์1 พ.ย. 2565
19คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์1 พ.ย. 2565
20ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ1 พ.ย. 2565

1 2 3 4   >>  >|