นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ 256516 ม.ค. 2566
2ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ9 ธ.ค. 2565
3ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง-ปี25662 พ.ย. 2565
4ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-4-กรกฏาคม-2565-กันยายน-25652 พ.ย. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ 1 พ.ย. 2565
6ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์1 พ.ย. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์1 พ.ย. 2565
8ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ1 พ.ย. 2565
9ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ 256721 ต.ค. 2565
10ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 ส.ค. 2565
11ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง31 มี.ค. 2565
12ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256517 มี.ค. 2565
13ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ23 ก.พ. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่องนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift policy)14 ม.ค. 2565
15ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลนาซำ (One Stop Service)14 ม.ค. 2565
16ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร14 ม.ค. 2565
17ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน14 ม.ค. 2565
18คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ13 ม.ค. 2565
19ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ธ.ค. 2564
20ประกาศผู้ชนะราคา-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน-หมู่-216 ก.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|