นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
593
เดือนนี้
7,566
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
40,423
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
130,610
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 256626 ก.ค. 2566
2ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น30 พ.ย. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นาซำ 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ส.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาซำ พ.ศ.2566-25706 ก.ค. 2565
5ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน)31 พ.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาซำ (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 327 ก.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)13 มิ.ย. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-256431 ต.ค. 2560
9แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)30 พ.ย. 2559
10ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)27 มิ.ย. 2559
11แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)28 พ.ย. 2557
12แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)31 ต.ค. 2556
13แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-255530 ก.ย. 2552

1