นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,872
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
110,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น ประจำปีงบประมาณ 256520 ก.พ. 2566
2ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 25648 เม.ย. 2565
3รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256429 มี.ค. 2565
4งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256328 ธ.ค. 2563
5งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มีนาคม - มิถุนายน 2563) 1 ก.ค. 2563
6งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1 เม.ย. 2563
7งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 7 ม.ค. 2563
8งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.2 ต.ค. 2562
9ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
10งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256230 ก.ย. 2562
11งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2 เม.ย. 2562
12ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 25611 ต.ค. 2561
13งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256130 ก.ย. 2561
14ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256017 ต.ค. 2560
15ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 255931 ต.ค. 2559

1