นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,551
เดือนที่แล้ว
2,007
ปีนี้
2,551
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
92,738
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 25648 เม.ย. 2565
2รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256429 มี.ค. 2565
3งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256328 ธ.ค. 2563
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มีนาคม - มิถุนายน 2563) 1 ก.ค. 2563
5งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 1 เม.ย. 2563
6งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 7 ม.ค. 2563
7งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.2 ต.ค. 2562
8ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
9งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256230 ก.ย. 2562
10งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2 เม.ย. 2562
11ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 25611 ต.ค. 2561
12งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256130 ก.ย. 2561
13ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256017 ต.ค. 2560
14ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาน 255931 ต.ค. 2559

1