นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์10 เม.ย. 2563
2สายด่วนคนพิการ10 เม.ย. 2563
3แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 เม.ย. 2563
4กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 25632 ม.ค. 2563
5กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ30 ต.ค. 2562
6การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 เม.ย. 2562
713 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ13 เม.ย. 2562
8แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ30 ม.ค. 2562

1