นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
265
เดือนนี้
8,388
เดือนที่แล้ว
7,216
ปีนี้
58,977
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
149,164
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 6,656  คน   แยกเป็นชาย 3,335 คน   หญิง    3,321 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66.08 คน / ตารางกิโลเมตร   มีครัวเรือนทั้งหมด 1,543 ครัวเรือน

 

สรุปรวมประชากรแต่ละหมู่บ้าน

-หมู่ที่ 1   141 ครัวเรือน จำนวนประชากร     582 คน   แยกเป็นชาย     298 คน  หญิง 284 คน

-หมู่ที่ 2   246 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,107 คน   แยกเป็นชาย      552 คน   หญิง 555 คน

-หมู่ที่ 3    80 ครัวเรือน จำนวนประชากร     366  คน   แยกเป็นชาย     191 คน  หญิง 175  คน

-หมู่ที่ 4   166 ครัวเรือน จำนวนประชากร     688 คน   แยกเป็นชาย    354 คน   หญิง 334  คน

-หมู่ที่ 5    87 ครัวเรือน จำนวนประชากร     394 คน   แยกเป็นชาย    188 คน  หญิง 206 คน

-หมู่ที่ 6   211 ครัวเรือน จำนวนประชากร     886 คน   แยกเป็นชาย     432 คน   หญิง 454 คน

-หมู่ที่ 7   135 ครัวเรือน จำนวนประชากร     527  คน แยกเป็นชาย      252 คน  หญิง 275 คน

-หมู่ที่ 8   151 ครัวเรือน จำนวนประชากร     684 คน แยกเป็นชาย      349 คน  หญิง 335 คน

-หมู่ที่ 9   109 ครัวเรือน จำนวนประชากร     514  คน แยกเป็นชาย      273 คน   หญิง 241 คน

-หมู่ที่ 10 217 ครัวเรือน จำนวนประชากร    908  คน แยกเป็นชาย      446 คน   หญิง 462 คน

  

อาชีพ

        ประชากรตำบลนาซำ  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,543   ครัวเรือน พบว่า

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อยละ 33.30 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีประมาณร้อยละ 66.70 ของจำนวนครัวเรือนทั้ง ตำบล โดยแบ่งออกเป็น

  1. รับจ้าง และเกษตรกรรม   มีประมาณร้อยละ 23.39
  2. รับจ้าง และค้าขาย มีประมาณร้อยละ 19.13
  3. เกษตรกรรม และค้าขาย มีประมาณร้อยละ 23.60
  4. รับราชการและประกอบอาชีพอื่น มีประมาณร้อยละ   0.58