นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,872
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
110,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

 ชื่อเอกสาร : สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน   [ 06 มกราคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

*สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้รับแผนงานกิจกรรมโครงการจ้างงานสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตราการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จึง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ตามบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่จะจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ จัดหาบุคคลที่จะจ้างงานหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่มีเป้าหมายจ้างงาน และต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป -ไม่เกิน 60 ปี
3.ไม่จำกัดวุฒิ (ต้องอ่านออกเขียนได้/และใช้แอฟทำแผนที่ได้พอสมควร)
4.ไม่ทำงานประจำที่รับเงินเดือนอยู่แล้ว ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต.
****เอกสารทีต้องเตรียมในวันรับสมัคร
1).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2).สำเนาทะเบียนบ้าน
3).ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4) สำเนาหน้าสมุดธนาคารและหน้าบัญชีเงินเคลื่อนไหว (ให้ปรับยอดให้เป็นปัจจุบันและต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่า 200 บาท) สำหรับบัญชีธนาคาร ธไม่ใช้บัญชี ธ.ก.ส.
5).รูปถ่ายขนาดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง
6).สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน (ใช้รับรองผู้สมัครงาน)
***เอกสารเตรียมไว้อย่างละ 5 ชุด
***ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 ระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน /จ้างเดือนละ 9,000 บาท
*****นัดรับสมัครงานช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 นี้ และจะนัดหมายสถานที่รับสมัครงานให้ทราบต่อไปครับ
***ติดต่อสอบถาม
085-7317539 อารมภ์ บานแย้ม
099-8814211 ธงชัย พริบไหว
089-9068084 ประพล อินทร์ชื่น


ย้อนกลับ