นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,512
เดือนที่แล้ว
2,236
ปีนี้
1,512
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
48,001
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112


-:- กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
-:- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ  
-:- สมาคมคนพิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60 ผืน ให้กับคนพิการตำบลนาซำ 
-:- ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย  
-:- #พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน #ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ #เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) 
-:- เหตุไฟไหมบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ 
-:- ขอขอบคุณ อบต.วังบาล เทศบาลหล่มเก่า , อบต.หินฮาว ,อบต.ศิลา ที่ให้การช่วยเหลือออกพื้นที่ ในการดับเพลิงในครั้งนี้ 
-:- #จุดตรวจ #จุดบริการประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 
-:- กกต.เพชรบูรณ์ ประกาศรับรองนายก อบต.สมาชิกนาซำ 
-:- งดการให้ของขวัญและรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกโอกาส (No Gift Policy) 
กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)
#กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ #เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ #สร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และ #ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี
จุดบริการประชาชนตามโครงการมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนประจำปี 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 


แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563
ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ