อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ อบต. หรือที่เลือกตั้ง หรือจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน หาก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
3,156
เดือนที่แล้ว
3,541
ปีนี้
24,785
ปีที่แล้ว
19,176
ทั้งหมด
43,961
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202


-:- ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เปิดสปอร์ตรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน  
-:- เชิญชวนพี่น้องประชาชน ทำกระทงจาก วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย เว้น ระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย # ไม่ประมาทการ์ดอย่าตกนะคะ 
-:- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนตำบลนาซำออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ 
-:- ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาซำออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกอบต. และ ส.อบต.นาซำ 
-:- แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอบต.นาซำและนายก อบต.นาซำ 
-:- 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 
-:- เชิญลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566 
-:- ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ย/ความพิการประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- #องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของตำบลนาซำ และ #มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
-:- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 2564 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ( #อย่างไม่เป็นทางการ)
นายอำเภอหล่มเก่า ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.นาซำ
ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำพร้อมรับฟังข้อปรึกษาหารือของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ทั้ง 11 หน่วย
บรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งตำบลนาซำ
พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคcovid-19 หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ทั้ง 11 หน่วย
ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เปิดสปอร์ตรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ 
-:- แผนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 
-:- แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 
-:- ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาซำ 
-:- ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมู่ที่ 7 
-:- กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 


แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563
ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ